City Tales in A&B vol.11 2015

Architektura & Biznes magazine published an article about the „Vth Weekend of Architecture in Gdynia” and „City Tales” workshops. Here You can read the article:

„Gdynia stawia na przyszłość i nowoczesność, a co z tym idzie – na rozwój nowych wizerunkowych obszarów nadmorskich.: tzw. Śródmieścia Morskiego (m.in. tereny po spółce Dalmor oraz Stoczni Remontowej NAUTA) oraz tzw. Międzytorza ( własność PKP). O wizji rozwoju tych terenów opowiadał w czasie swojego wykładu oraz poprzedzającego go spaceru architektonicznego pt. „Via Śródmieście Morskie” dr Marek Stępa, wiceprezydent Gdyni. Charakterystyczne dla nowych wizji rozwoju przestrzennego Gdyni jest ich bliskie powiązanie z historią, w tym z dynamicznym rozwojem miasta w okresie II RP – powstaniem unikalnej w skali Polski i Europy zabudowy modernistycznej. To dzięki tym walorom zabytkowe śródmieście Gdyni zostało oficjalnie uznane w marcu 2015 roku za pomnik historii. Osią poznawania i zwiedzania modernistycznej Gdyni są obecnie cztery trasy „Gdyńskiego Szlaku Modernizmu”.

W czasie piątej edycji „Weekendu Architektury w Gdyni” można było wziąć udział w kilkunastu otwartych „ARCHIspacerach” z których blisko połowa koncentrowała się na poznawaniu architektury i urbanistyki przedwojennej, modernistycznej Gdyni. Przewodnikami na trasach byli zarówno eksperci eksperci z dziedziny modernizmu, jak i przeszkoleni gdyńscy przewodnicy. Otwierający tę inicjatywę „Spacer z architektem” został poprowadzony przez badaczkę historii modernizmu, a zarazem aktywną architektkę dr Annę Orchowską-Smolińką trasą od ul Świętokrzyskiej (Gdynia InfoBox) do ul. Polskiej 1 (Dworzec Morski – obecnie Muzeum Emigracji). Ponadto liderami i narratorami wycieczek byli w tym roku m.in.: dr Marcin Szerle, Grzegorz Mika, Iwona Markesic, Jarosław Kaczmarczyk i Jacek Witebski. Dla uczestników wydarzenia, zainteresowanych poznawaniem modernistycznej architektury Gdyni, dodatkową atrakcję stanowiły wystawy tematyczne poświęcone architekturze modernizmu w Polsce i na świecie oraz śmiałe wizje młodych projektantów pochodzące z konkursu pt. „Gdyński Apartament Przyszłości”.

W czasie trzydniowych „ARCHIprelekcji” uczestnicy festiwalu mogli wysłuchać czternastu wystąpień ekspertów, historyków i architektów podzielonych na trzy bloki: „Miasto kreatywne”, „Miasto nowoczesne”, i „Przyszłość – architektura!”. W pierwszym dniu prelekcji dyskusja skoncentrowała się głównie na zagadnieniach partycypacji społecznej oraz formule design thinking, w tym możliwościach podniesienia atrakcyjności przestrzeni miejskiej na przykład Gdyni i wybranych miast Polski. Z kolei prezentacja młodych wrocławskich architektów – Piotra Gniewka oraz Michała Seredyńskiego była zarazem podsumowaniem kilkudniowych warsztatów kreatywnych pt. „City Tales”. Miały one na celu stworzenie nowych narracji przestrzennych w ważnych miejscach Gdyni, służących zarówno jej mieszkańcom, jak i turystom. Zespól projektantów opracował w trakcie warsztatów modułową konstrukcję, która może być wykorzystywana w różnych przestrzeniach publicznych na potrzeby wydarzeń kulturowych, turystycznych itp. Funkcjonalnie i estetycznie koncepcja nawiązuje do dziedzictwa architektonicznego Gdyni, a w szczególności do okresu międzywojennego modernizmu.

W kolejnym dniu festiwalu prelegenci skupili się na rozważaniach dotyczących związków historii architektury z trendami i wyzwaniami architektury współczesnej. Poruszono tematy: architektury II RP (Grzegorz Mika), architektury industrialnej portów (dr Anna Orchowska-Smolińska), Bliskiego Wschodu (dr hab. Kazimierz Butelski), Brazylii (dr Grzegorz Rytel) oraz ochrony dziedzictwa modernizmu (Radosław Gajda, Agnieszka Rumińska). W ostatnim dniu „ARCHIprelekcji” wystąpili goście specjalni „Weekendu Architektury w Gdyni”: prof. Ewa Kuryłowicz z pracowni Kuryłowicz & Associates oraz laureaci tegorocznej Nagrody Honorowej SARP – Andrzej Bulanda i Włodzimierz Mucha z pracownie Bulanda, Mucha Architekci. Prezentacje obydwu pracowni podkreślały potrzebę przygotowania współczesnego architekta zarówno pod kątem historii miejsca, jak i umiejętności antycypowania przyszłych potrzeb użytkowników budynków oraz zmian w otoczeniu. Ciekawym uzupełnieniem na tym tle były wystąpienia pracowni trójmiejskich: Wolski Architekci oraz Arch-Deco, wpisujące się w kontekst rozwoju śródmieścia Gdyni.

„Weekend Architektury w Gdyni” stanowił okazję do poszerzenia grona osób zainteresowanych tematyką architektury i przestrzeni miejskiej. Organizatorzy wydarzenia rokrocznie stawiają sobie cel, aby architektura stanowiła jedną z głównych osi narracji „uczenia się” współczesnego miasta, a poprzez przykład Gdyni – rozpoznawania obiektów i cech architektury modernistycznej w różnych miastach Polski i Europy Środkowej. Ten cel udaje się realizować m.in. poprzez cykliczny konkurs pt. „Gdyński modernizm w obiektywie” oraz liczne mniejsze akcje i wydarzenia skierowane głównie do pasjonatów czy amatorów fotografowania. W trakcie tegorocznego „Weekendu Architektury w Gdyni” zastały też przygotowane zajęcia dla dzieci i młodzieży, w tym warsztaty prowadzone przez plastyczkę i projektantkę Olgę Obst pt. „Plac małego architekta” oraz autorski program edukacji dla dzieci i rodzin koordynowany przez Muzeum Miasta Gdyni pt. „Miasto dla zabawy”. ”

Jacek Debis
współpraca: Piotr Gniewek